Službeni dokumenti

- Standardi za narodne knjižnice (.pdf)
- Odluka o proglašenju Zakona o knjižnicama (.pdf)
- Statut GKČ Đakovo (.pdf)
- Strateški razvoj GKČ Đakovo (.pdf)
- Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.pdf)
- Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)
- Zakon o pravu na pristup infomacijama (.html)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (.html)
- Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija (.pdf)
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.pdf)
- Tablica proračuna od 01.01.2014. - 31.12.2014. (.pdf)
- Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo za 2016. godinu (.pdf)
- Program rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo za 2015. godinu (.pdf)
- Pravo na pristup informacijama (.pdf)
- Izvješće o realizaciji programa rada od 01.01.2014. - 31.12.2014. (.pdf)
- Ispravak pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (.html)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (.html)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (.html)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knižničarskoj struci (.html)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (.html)
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (.html)
- Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (.html)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (.html)
- Izvješće o utrošenim sredstvima za nabavku knjižne građe 2014. godine (.jpg)
- Financijski plan za 2015. godinu 2 dio (.jpg)
- Financijski plan za 2015. godinu 1 dio (.jpg)

- Zakon o pravu na pristup informacijama

- Proračun 2016