• CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

  • CENTAR ZA KULTURU - ĐAKOVO

O nama

Centar za kulturu Đakovo je ustanova u kulturi, koja je osnovana Odlukom Gradskog vijeća Đakovo 16. svibnja 1994. godine, kao jedna od sljednica Narodnog sveučilišta «A. Cesarec» u Đakovu. Centar je registriran u Trgovačkom sudu u Osijeku 24.10.1994. godine, a svoj život samostalne ustanove u kulturi započinje 1. srpnja 1995. godine. 

Centar za kulturu je zadužen za realizaciju filmskog programa, scenskog programa (dramskih, folklornih i ostalih priredbi) i likovnih izložbi, a u dvorani Centra se održavaju i programi obilježavanja značajnih datuma za grad Đakovo, te osnovnih i srednjih škola iz Đakova, kao i predstavljanje knjiga, stručna predavanja, političke tribine i slično.

U realizaciji programa Centar surađuje s Poglavarstvom Grada, osnovnim i srednjim školama, ostalim ustanovama kulture iz grada i cijele Hrvatske. 

U dvorani Centra ima 455 sjedećih mjesta. 236 u prizemlju i 219 na balkonu. 

kino